usuwanie ciasteczek android

Zanim przejdziemy do usuwania plików cookies warto zapoznać się z tym czym są ciasteczka oraz podkreślić że nie stanowią one zagrożenia dla komputera ani użytkownika a ich

Krok 1

Aby usunąć ciasteczka w przeglądarce Chrome Android należy ją uruchomić a następnie wejść w menu klikając na trzy pionowe kropki znajdujące się w prawym górnym rogu. Po wykonaniu tej czynności powinno wyświetlić się menu.

Historia przeglądarki android

Krok 2

Następnie należy w menu wybrać pozycje historia.

Czyszczenie historii przeglądarki

Krok 3

Powinno nam się ukazać okno przedstawione na screenie obok. Teraz należy kliknąć opcje Wyczyść dane przeglądania…

Krok 4-7

W opcjach czyszczenia danych przeglądarki należy wybrać zakładkę zaawansowane (4). W zaawansowanych opcjach wybieramy zakres czasu Od początki (5), zaznaczamy rubrykę Pliki cookie i dane stron (6). Cały proces zatwierdzamy przyciskiem Wyczyść dane (7). Potwierdzamy że jesteśmy pewni i gotowe wszystkie pliki cookies zostały usunięte.