Krok 1-3

Aby usunąć pliki cookies zapisane przez przeglądarkę Google Chrome należy wejść w menu opcji klikając na trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu okna przeglądarki (1). Z widocznego menu wybieramy opcje historia (2), a następnie ponownie historia (3). Zamiast kroków 1-3 można wcisnąć Control + H.

Krok 4

Następnie wybieramy opcje Wyczyść dane przeglądarki (4), znajdującą się w lewym menu bocznym.


Krok 5-8

Teraz powinno ukazać się okno czyszczenia danych przeglądania. Wybieramy zakładkę Podstawowy (5), w polu zakres czasu wybieramy Od początku (6), następnie zaznaczamy rubrykę Pliki cookies i inne dane witryn (7). Czyszczenie rozpoczynamy klikając przycisk Wyczyść dane (8). Gotowe, wszystkie pliki cookies w Gogle Chrome zostały skasowane.