Krok 1-2

Aby usunąć pliki cookies w przeglądarce Mozilla Firefox należy wejść w menu zakładek klikając w oznaczoną na obrazku ikonę (1) znajdującą się w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Powinno nam się ukazać menu z którego wybieramy pozycje Historia (2).

Krok 3

W menu historii wybieramy opcje Wyczyść historię przeglądania… (3).

Krok 4-6

Następnie w rubryce Okres do wyczyszczenia wybieramy wszystko (4), w sekcji Historia zaznaczamy pole Ciasteczka (5). Całą operację zatwierdzamy klikając przycisk Wyczyść (6) – przeglądarka może prosić o dodatkowe potwierdzenie. Gotowe, wszystkie pliki cookies zostały usunięte.